Dislaimer

Goedendag,

Wij streven als bouw-zorg.nl er na om actuele en juiste informatie op onze website te vermelden. Wij kunnen alleen niet uitsluiten dat de informatie op moment van lezen onjuist is. Bij twijfel over de juistheid van de getoonde informatie, zult u contact met Bouw-zorg.nl moeten opnemen voor advies. Bouwzorg.nl en haar partners sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik van), het vertrouwen op, of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de gepubliceerde informatie op haar websites. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de bezoeker. Tevens wijzen wij alle aansprakelijkheid af jegens andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

 

Privacy.

Wanneer u via onze website vertrouwelijke gegevens naar Bouw-zorg.nl stuurt, geeft u automatisch toestemming om deze gegevens te gebruiken. Wij zullen uiterst zorgvuldig met deze gegevens omgaan en ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel (uitzend)werk te vinden of een vacature te vervullen. Alle gegevens die u via onze formulieren deel wordt via een SSL certificaat versleutelt. Dit is terug te zien aan het HTTPS, in de URL. Als u de website alleen inziet, worden er geen gegevens van u geregistreerd. Wij maken gebruik van standaard cookies voor Google Analytics.

 

Copyright

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen worden zonder schriftelijke toestemming van Bouw-zorg.nl

 

Algemene Voorwaarden:
Wij leveren onder de Algemene voorwaarden van de ABU (download hier)

In geval van uitzending / opdrachtgever via One payroll houden wij hun algemene voorwaarden aan. (Download hier)

 

Heeft u vragen en of opmerkingen, laat het ons dan weten via info@bouw-zorg.nl