U zoekt personeel in de Zorg?

Wij bemiddelen voornamelijk voor VVT, ziekenhuizen, kraamzorg en gehandicapten zorg en bieden ondersteuning bij Wajong trajecten.

 

In onze talentenpool bevinden zich zorgmedewerkers in de volgende functies:

 

Facilitair medewerker zorg;
De facilitair medewerker houdt zich bezig met de dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden en “huishoudelijke verzorging” van mensen. Haar werkzaamheden hebben voornamelijk te maken met maaltijdverstrekking, de post en de schoonmaak.

 

Huishoudelijke hulp;
De medewerker huishoudelijke hulp helpt en ondersteunt ouderen, zieken en gehandicapten bij hun dagelijkse leven thuis. Taken die men uitvoert zijn onder andere huishoudelijke werkzaamheden (bedden opmaken, de was doen, afwassen) en het bereiden van maaltijden.

 

Helpende niveau 2;
De helpende heeft vaak te maken met ouderen die door de achteruitgang van hun gezondheid niet alle zorgtaken zelf meer kunnen uitvoeren. De helpende ondersteunen ook zieke mensen of mensen met beperkingen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven functioneren. Men biedt ondersteuning bij huishoudelijk werk. Daarnaast heeft men ook een beperkt aantal verzorgende taken, zoals aan- en uitkleden, verzorging van het haar, het geven van mondverzorging en het helpen bij het eten. Als cliënten slecht ter been zijn, helpt men bij het in en uit bed stappen. Het uitgangspunt bij al deze werkzaamheden is steeds dat de cliënten, zoveel mogelijk taken zelf moeten blijven uitvoeren. Daarin stimuleert men de cliënt zoveel mogelijk.

 

Helpende niveau 2 +;
Als helpende niveau 2+ mag men naast alle taken van de helpende ook medicatie geven, alleen als men zich bekwaam voelt. Belangrijkste eis helpende +, je hebt een diploma mbo helpende niveau 2, aangevuld met een certificaat medicatie.

 

Verzorgende 3;
De verzorgende werkt met de cliënt en werkt hierbij aan verantwoorde en doelmatige zorg. De verzorgende stimuleert, ondersteunt of bied compensatie bij niet-toereikende zelfredzaamheid op lichamelijk en psychosociaal gebied. De verzorgende draagt bij aan het optimaal realiseren van functionele autonomie en kwaliteit van het leven van de zorgvrager, op het gebied van gezondheid, woon/leefomgeving, participatie en mentaal welbevinden. De verzorgende richt zich op het achterhalen van behoeftes en wensen van zorgvragers en ondersteund hierbij.

 

Verzorgende 3IG;
Een Verzorgende, die vaak werkzaam in de thuiszorg of in verzorgingshuizen is. Bied extra ondersteuning aan (meestal) ouderen, gehandicapten en chronisch zieken in de woonsituatie. De Verzorgende heeft o.a. de volgende taken, helpen bij de persoonlijke hygiëne van de patiënt (wassen, douchen, tandenpoetsen), verrichten van dagelijkse bezigheden (aankleden, eten, in en uit bed komen), huishoudelijke taken (boodschappen doen of op kinderen passen). Een belangrijk onderscheidt tussen verzorgende 3 en een verzorgende 3IG is het uitvoeren van eenvoudige verpleegkundige taken, zoals wondenverzorging, geven van injecties of het toedienen van medicijnen.

 

Kraamverzorgende;
De kraamverzorgende assisteert de arts of verloskundige tijdens de bevalling thuis. Verder helpt men de kraamvrouw, de pasgeborene en het gezin. Na de geboorte is de kraamverzorgende voor een korte periode verantwoordelijk voor de verzorging van moeder en kind. Tevens verricht men huishoudelijke taken, bied ondersteuning voor gezinsleden en verzorgt de opvang van bezoekers. Gedurende de werkzaamheden wordt er voorlichting aan de ouders gegeven en wordt er op het welzijn van moeder en kind gelet.

 

Verpleegkundige niveau 4;
De verpleegkundige 4 geeft complexe zorg aan zorgvragers in een verpleeghuis, thuiszorg, ziekenhuis of andere instellingen. De verpleegkundige 4 maakt een verpleegplan voor de zorgvrager. Voorziet de zorgvrager van voorlichting, advies en instructies. Door het brede werkveld van de Verpleegkundige 4 zijn de taken erg divers. Men kan denken aan: wassen, aankleden, infusen aanbrengen, wonden verhelpen en medicijnen toedienen. De Verpleegkundige 4 heeft ondersteunende taken bij onderzoeken van artsen en verleent nazorg aan de zorgvrager.

 

Verpleegkundige niveau 5. (Hbo-verpleegkundige);
De verpleegkundige niveau 5 verricht veel werkzaamheden, onder andere begeleiding bij gedragsstoornissen, kwaliteitsbewaking van de zorg, bewaken van patiënten die afhankelijk zijn van apparatuur of die onstabiel zijn (geestelijk/lichamelijk). De mogelijkheden voor inzet zijn legio, verzorging, preventie, voorlichting enz... De verpleegkundige 5 kan met alle mensen werken: (chronisch) zieken, ouderen, psychiatrische patiënten, kinderen of volwassenen met een verstandelijke beperking. De verpleegkundige niv 5 heeft als onderscheid dat men veel coördinerende taken heeft. Hij/Zij handelt d.m.v. een verpleegkundige diagnose en stelt zelf een verpleegplan op. De verpleegkundige niv. 5 let op het totaal plaatje, ondersteunt en geeft leiding aan collega's. Je bent aanspreekpersoon voor regelmatig overleg met collega´s en andere professionals zoals fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers en artsen.