Op zoek naar zorgprofessionals?

Onze expertise ligt met name bij de VVT-instellingen

Wij hebben een uitgebreide talentpool met zorgprofessionals op verschillende niveaus.

Facilitair medewerker zorg

De facilitair medewerker houdt zich bezig met de dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden en “huishoudelijke verzorging” van mensen. De werkzaamheden hebben voornamelijk te maken met maaltijdverstrekking, de post en schoonmaak.

Huishoudelijke hulp

De medewerker huishoudelijke hulp helpt en ondersteunt ouderen, zieken en gehandicapten bij hun dagelijkse leven thuis. Taken die men uitvoert zijn onder andere huishoudelijke werkzaamheden, zoals: bedden opmaken, de was doen, afwassen en het bereiden van maaltijden.

Helpende niveau 2

De helpende zorg en welzijn wekt met name met ouderen die niet meer in staat zijn om (alle) zorgteaken zelf uit te voeren. De helpende ondersteunt ook bij zieken en mensen met een beperking, zodat zij thuis kunnen blijven wonen. Ze ondersteunen bij de huishoudelijke taken, maar voeren ook een deel van de verzorgende taken zoals het aan- en uitkleden en de verzorgen van haar en mond. Daar waar nodig kan ook geholpen worden bij het eten.  Als cliënten slecht ter been zijn, helpt men bij het in en uit bed stappen. Het uitgangspunt bij al deze werkzaamheden is steeds dat de cliënten, zoveel mogelijk de taken zelf uitvoeren. Daarin stimuleert men de cliënt zoveel mogelijk.

Helpende niveau 2 +

Als helpende niveau 2+ mag men naast alle taken van de helpende ook medicatie geven. Dit zijn professionals die naast hun gewone diploma ook een medicatieattest hebben.

Ziekenverzorgende niveau 3

De ziekenverzorgende geeft verantwoorde en doelmatige zorg aan de cliënt. De verzorgende stimuleert, ondersteunt of bied compensatie bij niet-toereikende zelfredzaamheid op lichamelijk en psychosociaal gebied. De verzorgende draagt bij aan het optimaal realiseren van functionele autonomie en kwaliteit van het leven van de zorgvrager, op het gebied van gezondheid, woon/leefomgeving, participatie en mentaal welbevinden. De verzorgende richt zich op het achterhalen van behoeftes en wensen van zorgvragers en ondersteund hierbij.

Verzorgende 3IG

Een verzorgende, die vaak werkzaam in de thuiszorg of in verzorgingstehuizen is, biedt extra ondersteuning aan ouderen, gehandicapten en chronisch zieken in de woonsituatie. Een verzorgende heeft o.a. de volgende taken: 

  • Helpen bij de persoonlijke hygiëne van de patiënt (wassen, douchen, tandenpoetsen)
  • Verrichten van dagelijkse bezigheden (aankleden, eten, in en uit bed komen)
  • Huishoudelijke taken (boodschappen doen of op kinderen passen)

Een belangrijk onderscheidt tussen een ziekenverzorgende en een verzorgende 3IG is het uitvoeren van eenvoudige verpleegkundige taken, zoals wondenverzorging, geven van injecties of het toedienen van medicijnen.

Verpleegkundige niveau 4

De verpleegkundige geeft complexe zorg aan zorgvragers in een verpleeghuis, thuiszorg, ziekenhuis of andere instellingen. De verpleegkundige maakt een verpleegplan voor de zorgvrager. Voorziet de zorgvrager en eventueel de familie van voorlichting, advies en instructies. Door het brede werkveld van de verpleegkundige zijn de taken erg divers. Men kan denken aan: wassen, aankleden, infusen aanbrengen, wonden verhelpen en medicijnen toedienen. De verpleegkundige heeft ondersteunende taken bij onderzoeken van artsen en verleent nazorg aan de zorgvrager.

Verpleegkundige niveau 5 (HBO-verpleegkundige)

De verpleegkundige verricht veel werkzaamheden. Dit is onder andere de begeleiding bij gedragsstoornissen, kwaliteitsbewaking van de zorg, bewaken van patiënten die afhankelijk zijn van apparatuur of die onstabiel zijn (geestelijk/lichamelijk). De taken van een verpleegkundige op niveau 5 zijn erg uitgebreid, zoals de verzorging zelf, maar ook preventie en voorlichting hoort hier bij. De verpleegkundige kan met alle soorten cliënten werken, denk aan (chronisch) zieken, ouderen, psychiatrische patiënten, kinderen of volwassenen met een verstandelijke beperking. De verpleegkundige heeft als onderscheid dat ze veel coördinerende taken heeft.  Ze handelen door middel van een verpleegkundige diagnose en stelt zelf een verpleegplan op. De verpleegkundige let op het totaal plaatje, ondersteunt en geeft leiding aan collega's. Ze zijn aanspreekpersoon voor regelmatig overleg met collega's en andere professionals zoals fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers en artsen.